Ανοίξτε τη δωρεάν εφαρμογή μας!

Απολαύστε αποκλειστικές προσφορές μέσω της εφαρμογής.

Άνοιγμα εφαρμογής
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug
1/1
See Translation
242.15€
286.36

Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug - Χρυσαφένιος EU Plug

Κουπόνι:

προώθηση:

Support COD payment

Warehouse & Fee

Select
CN-099:Αποστολή μεταξύ: Dec 21 - Dec 23

Product Options

Select
Χρυσαφένιος EU Plug
Επισκεφθείτε το κατάστημα
Ο προβολέας είναι τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, τι μπορώ να κάνω; Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν είναι απαραίτητο και βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε μέσα σε τυπικό εύρος λειτουργίας του (περίπου 8 μέτρα).

Περιγραφή

Exquizon E05 Pocket DLP Projector Support Airplay Miracast for IOS & Android 4.4.4 System and 1G 8G Bluetooth USB*2 with Built-in Battery for Outdoor Movie   

 

Product Description:

Mini Yet Powerful!

Exquizon E05 is a smart projector with a stylish design, a portable size (8cm×8cm×2.5cm) and light weight (170g) as well as various connect. 

This projector is built in Android 4.4.4 system with 1G 8G & Bluetooth& WiFi, which can surf the Internet or install various Apps and enjoy your favorite movies or pictures. 

It will be your perfect companion for your holidays, family trips or even small business meeting.

 

The Ideal Family Entertainment

The most important is that it support mutil-screen with smart phone or tablets of Android or IOS even Windows system. With 2*USB connect, you can connect such external devices as U disk, keyboard, mouse and so on. 

Meanwhile, this portable projector also support mobile phone remote control. Therefore, this projector is absolutely the ideal one for family entertainment!

 

Your satisfaction is guaranteed!

With a native resolution of 854*480 and a contrast ratio of 2000:1, its projection size is up to 120 inch, providing giant screen experience and superior performance. 

Built-in 3000mA battery, it can be recharged by power bank, amazing! All of these enable to satisfy all of your family members.

 

 

Specifications:

Projection Technology: 

DLP, 0.3''DMD by TI

Native Resolution: 

854x480P

Support Resolution:

1920x1080P

LED Nominal Brightness: 

120 ANSI Lumens

Brightness Uniformity:

85%

Contrast Ratio:

2000:1

Native Aspect Ratio:

16:9

Compatible Aspect Ratio:

4:3

Throw Ratio

1.19:1

Projection Distance:

1–5m

Best Projection Distance:

1.31-2.10m

Projection Size: 

20–150inch

Best Projection Size:

50 - 80inch

Projection Methods:

Front/Rear

Speakers:

4Ω, 2W

Power Supply:

5V 2A

Battery Capacity:

3000mAh

Battery-lasting life:

2.5h

Noise:

≤35dB

Interface:

2×USB2.0/1×TF/1×AV IN/1×MIC USB

LED Life:

20000 hours

Android Version:

Android 4.4.4

Product Color:

White Golden

Product Dimensions(L×W×H):

8cm×8cm×2.5cm (3.15”×3.15” ×0.98”)

Product Net weight:

170g(0.37lb)

Support:

8GROM 1GRAM/ Bluetooth 4.0/ WiFi

 

On-Screen Display Languages:

Arabic/Bulgarian/Croatian/Czech/Danish/Dutch/English/

Finnish/French/German/Greek/Hindi/Hungarian/Italian/

Indonesian/Japanese/Korean/Spain/Norwegian/Polish/

Portuguese/Romanian/Russian/etc..(71 Languages)

Support Formats:

Movie:MPG (MPEG-1, MPEG-2);AVI (DIVX, XVID, MJPEG); Ts(MPEGH.264);

            MOV/MKV (MPEG-4 SP/ASP,H.264); DAT (MPEG-1); 

            MP4(MPEG-4 SP/ASP,H.264) MPEG-1, MPEG-2; VOB(MPEG-2)

Music: MP3, WMA, AAC,AC3

Picture: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, GIF formats picture browsing

 

Package:

1 ×Projector

1 ×Remote Control

1 ×Tripod

1 ×User Manual

1 ×Power Cable

1 ×Power Adapter

1 ×Waterproof Package Bag

 

Size and Distance:

Screen Size (Unit:Inch)

Projection Distance (Unit:Meter)

50

1.31

80

2.10

100

2.62

120

3.17

150

3.97

 

Troubleshooting of simple failures:

The projector cannot be started

Cause

Solution

The power line is not energized. 

Insert the power line into the AC socket on the projector and insert the other end into a power socket. 

Make sure that the switch is enabled in case the power socket has any switch. 

No picture

Cause

Solution

The video signal source is not started or the connection is wrong. 

Start the video signal source to inspect whether the signal cable is correctly connected.

The projector is not correctly connected with the input signal equipment. 

Inspect the connection.

No input signal is correctly selected. 

Select the correct input signal source with the signal source key on the projector or the remote control. 

The lens cover is not removed.

Remove the lens cover. 

Vague pictures

Cause

Solution

The projection lens does not have an accurate focus. 

Rotate the lens to adjust the focal length of the lens. 

The projector fails to accurately aim at a screen. 

Adjust the projection angle and direction. Adjust the height of the projector if necessary. 

Ineffective remote control

Cause

Solution

Low battery

Replace it with a new battery

There is an obstacle between the projector and the remote control. 

Remove the obstacle

It is too far from the projector. 

The distance from a remote control to a projector shall be no larger than 8 meters. 

 

FAQ:

(1)Q:Support Airplay with IOS system?

     A: Yes.

(2)Q:How to Airplay with my iPhone 6 Plus?

   A: Firstly, the phone and projector should connect the same WiFi, 

       then enter the setting of phone, slip the phone screen up,then select the Airplay, 

       lastly select the projector to open the mirror switch(Airplay).

(3)Q: Why cannot connect WiFi sometimes?

  A: The function of connecting WiFi is influenced by the strength of WiFi signal, it is too weak to be connected.

(4)Q:How long can I use the projector to watch movie after it is fully charged.

   A: About 2.5 hours, its battery-lasting life is around 2.5 hours. 

(5)Q: Can I use my power bank to charge this projector?

  A: Yes, the power supply is 5V 2A.

 

 

 Note: This projector support red blue 3D, you should play the red blue 3D source and wear the red blue 3D glasses.

 

 

 


Δείτε περισσότερα 

Recommended Products

Sponsored Products

Μπόνους νέου μέλους: $ 10 κουπόνι
242.15€

Exquizon E05 Pocket Airplay Miracast για το iOS και το σύστημα Android για εξωτερική ταινία Backyard Κινηματογράφος Theather DLP Προβολέας οικιακού κινηματογράφου 1G + 8G Bluetooth USB * 2 Ενσωματωμένη μπαταρία Λευκή + Golden EU plug

χρώμα

Μέγεθος

Ποσότητα - +
δόσεις: επιλογή
loading...
loading...
άκυρο
loading...
loading...
loading...

Ship to

Αξιολογήσεις

0 *****
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Όλες ( 0 )
  • ( 0 )
  • ( 0 )
Δείτε περισσότερα
Δείτε περισσότερα